Felinološko društvo Celje

Leta 1985 je bilo ustanovljeno Felinološko društvo Slovenije s podružnicami v Celju, Ljubljani, Mariboru in Zasavju. Kasneje sta se jim pridružili še dve podružnici v Kamniku in Lenartu. Vseh šest je kmalu preraslo v samostojna društva.

FD Celje je bilo ustanovljeno junija 1987. Društva so se kmalu povezala v Zvezo felinoloških društev Slovenije in s tem izpolnila pogoj za sprejem v mednarodno felinološko organizacijo – FIFe.
V to najpomembnejšo svetovno felinološko združenje je bila ZFDS sprejeta leta 1988, na redni letni skupščini FIFe v Comu, v Italiji. FIFe združuje felinološke zveze iz Evrope in tudi drugih celin. Ustanovljena je bila že leta 1949 v Franciji. Članstvo v FIFe pomeni enotnost in moč v svetu ljubiteljev mačk.

Tatjana Malgaj – predsednica

Aleksander Beccari – tajnik

Živa Lamut – preds. Vzrejne komisije

Članici predsedstva: Jerica Kovač, Alja Beccari

Vzrejne zadeve: Živa Lamut (preds.), Dean Lamper, Tatjana Malgaj

Nadzorni odbor: Marko Karlin, Jerica Kovač, Franc Camplin

Predsednica Častnega razsodišča: Vida Kantušer