L E G E N D A
Zaključeno
Done
Ocenjevanje
Judging
Klicanje
Calling
Priprava
Prepare
Čakanje
Wait
Ocenjevanje v živo / Live judging
www.fdcelje.si/LIVE