ČLANSTVO 2018-03-22T11:20:20+00:00

ČLANSTVO

Članstvo v Felinološkem društvu Celje je lahko redno ali podporno.

Redni člani so tisti člani, ki aktivno sodelujejo v organih društva ter ZFDS.

Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno in/ali materialno pomagajo pri delovanju, niso pa aktivni kot razstavljavci in/ali vzreditelji. Nimajo pa glasovalne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe ZFDS.

Član FDCelje lahko postane vsakdo, ki poda pisno pristopno izjavo, v kateri zaprosi za članstvo, pridobi soglasje predsedstva FDCelje in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva ter plača članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

VIŠINA ČLANARINE ZA TEKOČE LETO

Redni člani: 25,00 €
Podporni člani: 15,00 €

PRISTOPNA IZJAVA

Oglaševanje vzrejališča na spletni strani FDCELJE je brezplačno.

Vse navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.